Velkommen til Bloklands renoveringshjemmeside

Blokland skal renoveres. Her på siden kan du finde information om arbejdet med helhedsplanen.

Her på siden kan du læse mere om Bloklands Helhedsplan og finde nyhedsbreve, referater og beboerinformationer med forbindelse til renoveringen.

Under menupunktet ’Helhedsplanen' i menuen til højre finder du en beskrivelse af renoveringsprojektet og du kan downloade en detaljeret projektbeskrivelse.

Bag overskriften 'Nyheder' kan du finde seneste nyheder.

Hvis du trykker på 'Download materialer' kan du læse eller hente nyhedsbrevet NYT OM HELHEDSPLANEN, der bliver omdelt i Blokland når der er nyt om renoveringen. Det er også her du finder mødereferater og materiale, der har været omdelt i forbindelse med afdelingsmøder om Bloklands renovering.

Leder du efter information om genhusning, skal du kigge under punktet 'Genhusning'.

Spørgsmål og svar’ er en ordbog med forklaring på nogle af de ord, der bruges i forbindelse med en stor renovering af et alment boligområde. Hvis du undrer dig over hvem Landbyggefonden er eller hvad Skema A betyder, er det her du finder svar.

Hvis du spørgsmål til renoveringen, eller hjemmesiden, finder du under menupunktet ’Kontakt’ kontaktoplysninger på byggeudvalget og BO-VEST.

Seneste Nyt

Prøvefelter i haverne

Efter renoveringen af Blokland skal de fælles grønne arealer retableres og forbedres som led i helhedsplanen. Der vil være mulighed for at skabe en mere blandet beplantning, der kan bidrage til at øge biodiversitet og skabe en bedre og mere varieret oplevelse i udearealerne.
See more

Svar på beboerspørgsmål og kommentarer

I forbindelse med at projektmaterialet blev udsendt, har I haft muligheden for at stille spørgsmål og kommenterer. Dette er samlet her, med BO-VESTs svar.
See more

Facader - se arkitekternes illustrationer

På et byggeudvalgsmøde i starten af juni, præsenterede arkitekterne hvordan facaderne kan komme til at se ud. Se præsentatationsmaterialet her.
See more

Flere får mulighed for genhusning

Det er nu blevet aftalt med Landsbyggefonden, at flere beboere kan blive genhuset, hvis det bliver nødvendigt. Det betyder, at ingen af Bloklands beboere behøver at blive i deres lejligheder, hvis det viser sig, at nogle af arbejderne medfører store gener.
See more
Børn bygger blokken-projektet - idéudvikling til fælles områder i børnehøjde
Blokland i Minecraft
Barndom i Blokland
Bloklands Fælleshus