Helhedsplan - renoveringen af Blokland

Planlægningen af helhedsplanen for Blokland begyndte i 2010. Der laves beregninger, tegninger og tænkes i både økonomi, miljø og fællesskab. Grundideen i renoveringen er, at bygningerne skal understøtte et nyt image. Projektet er omfangsrigt, men visionært og ambitiøst.

Projektets hjemmeside

Renoveringssagen har sin egen hjemmeside, der varetages og vedligeholdes af rådgiver for projektet. Her finder du informationer, referater og fotos fra processen.
Se hjemmesiden for renoveringen af Blokland

Børn bygger blokken-projektet - idéudvikling til fælles områder i børnehøjde
Barndom i Blokland

Skema A-ansøgning

Selve indholdet i projektet er afstemt med Landsbyggefondens forventninger, og en økonomisk afklaring nærmer sig. Denne afklaring skal munde ud i det, der hedder et Skema A - det vil sige en ansøgning til Landsbyggefonden, der skal godkende budget og økonomisk ramme for renoveringen.

Se spørgsmål og svar for at få uddybet ord og begreber

Rådgiver - nyt udbud 

Rambøll har bistået BO-VEST med god rådgivning i gennem flere år, men på grund af projektet størrelse bliver rådgiverrollen udbudt til næste etape.

Bloklandblomster
Blokland bygger