Skip to content

På grund af det omfattende byggearbejde vil forudsætningerne for udearealerne være forskellige; nogle dele af området bliver berørt meget, og andre mindre. Derfor vil udgangspunktet for de nye arealer være alt fra eksisterende græsplæne til bar jord hvor man starter fra nul.

Erfaringer skal opnås

For at høste erfaringer omkring netop vækstbetingelser og pleje af det grønne har landskabsarkitekten foreslået, at der anlægges nogle prøvefelter i det fælles grønne haveareal allerede nu, så der kan opnås erfaringer i de kommende år.

Det vil også være muligt for beboerne at følge udviklingen af eng med forskellig etableringsmetode.

Forskellige typer prøvefelter

I en type prøvefelt gøres forsøg med at undlade at slå græsset mere med én gang om året, typisk i september efter blomsterne har smidt sine frø.

Disse felter er store, og her kan man opleve de rummeligheder der opstår mellem klippet og uklippet græs. Med tiden vil flere blomstrende arter indtage det høje græs.

I et felt fjernes mulden og jorden opblandes med sand før såning af frø og små planter, for at skabe bedre muligheder for disse at etablere sig.

Her vil etårige markblomster typisk dominere det første år, og med tiden vil de flerårige urter tage over.

 

Planen for prøvefelterne

Arbejdet planlægges og udføres i tæt samarbejde med driftspersonalet, så de samtidig  oparbejder viden og erfaringer omkring pleje af et mere varieret grønt udeareal.

Det må desværre forudses, at en væsentlig del af prøvefelterne vil blive ødelagt af den kommende byggeaktivitet i 2022 - 2024, men det gør ikke de opnåede erfaringer mindre.

Udgifterne til anlæg af prøvefelter er begrænset og indeholdes i den økonomisk støttede del af helhedsplanen.

Se planen for prøvefelter her